COVID-19 / NIEUWS

Competitie afgelast voor alle klasse behalve ereklasse

Rugby Nederland heeft besloten de competitie van alle klassen, met uitzondering van DeGiro Ereklasse Heren en Dames, af te gelasten voor de weekenden van 11/12 en 18/19 december.
Het advies is om deze weekenden te gebruiken voor training, zodat de competitie wanneer dit mogelijk is vlot en veilig herstart kan worden.

Iedereen mag binnen en buiten sporten, sportlocaties zijn echter gesloten tussen 17.00 en 5.00 uur. Wedstrijden kunnen alleen doorgaan met de daarbij geldende regels, zoals bijvoorbeeld de topcompetities (ereklasse).

Topcompetities
Uitzondering op het sluiten van sportlocaties zijn trainingen en wedstrijden voor sporters in topcompetities. Dit betreft DeGiro Ereklasse Dames & Heren.
Zoals ook in de eerder gespeelde “Voorjaarscompetitie” heeft NOC*NSF ook nu bepaald dat de DeGiro Ereklasse Dames & Heren onder deze topsportcompetitie vallen omdat deze competities de nationale selecties ondersteunen.

Wat heeft dit voor invloed op de competitie
In overleg met het bestuur en de Medische Commissie is het volgende besloten en hieronder puntsgewijs uiteengezet. De Medische Commissie heeft op basis van ‘player welfare’ bepaald dat er, na één week niet trainen, nog wedstrijden gespeeld kunnen worden. Daarom kan er komend weekend nog gespeeld worden en de daaropvolgende twee weekenden niet.

  • De competitie in de Ereklasse Dames & Heren zal doorgaan zoals gepland volgens de seizoensplanning. Aanvullende informatie volgt via de Technisch Directeur;
  • Competitiewedstrijden van alle overige klassen Senioren & Jeugd worden gespeeld tot en met het weekend van 4/5 december. Dit zijn de reguliere- en inhaal wedstrijden (ook de wedstrijden van afgelopen weekend die nog opnieuw moeten worden ingepland). Wedstrijden die niet gespeeld worden in het weekend van 4/5 december, worden behandeld volgens het VWW 2021-2022 en de Aanvullende Bepalingen VWW 2021-2022;
  • De overige klassen Senioren & Jeugd (CJC) zullen geen competitiewedstrijden spelen (zoals deze gepland staan in e-rugby) in de weekenden van 11/12 en 18/19 december;
  • De GTBM-planning wordt vanuit de districten georganiseerd en kan in onderling overleg doorgang vinden. Omdat ook hier trainingen veelal weg zullen vallen, adviseert Rugby Nederland om intensiteit en duur van de activiteiten aan te passen, bijvoorbeeld door de TBM-toernooien te vervangen door onderlinge wedstrijden met een oefenkarakter;
  • Een besluit over het verloop van de competitie en de wedstrijden zal in de komende weken volgen. Eventuele wijzigingen in e-rugby en de seizoensplanning worden daarin meegenomen;

Trainingen en oefenwedstrijden kunnen doorgaan met de daarbij geldende regels tussen 5.00 en 17.00 uur. Rugby Nederland adviseert om de momenten overdag en in de weekenden, wanneer geen competitie plaatsvindt, te gebruiken voor trainingen. Zodat, ook vanuit het oogpunt van ‘player welfare’, de competitie snel en verantwoord hervat kan worden als er weer meer mogelijk is.

Protocol Verantwoord Sporten en FAQ

Het protocol Verantwoord Sporten en de FAQ’s zijn weer aangepast:

Sociale veiligheid juist in corona tijd!

In deze roerige coronatijden is het belangrijk om, naast de implementatie van alle corona gerelateerde maatregelen, oog te blijven houden voor de sociale veiligheid van iedereen binnen de sport. Binnen de bond zelf, maar ook binnen de verenigingen. Nu er geen publiek welkom is bij trainingen en wedstrijden is het extra belangrijk om goed te kijken naar de maatregelen die je kan nemen om de sociale veiligheid van je sporters ook in deze periode te waarborgen.  Zorg je voor voldoende toezicht (4 ogen principe) en weten sporters en begeleiders waar ze terecht kunnen als ze een zorg of een vraag hebben?
Het bespreekbaar maken, ook als je een vervelend of onbestemd gevoel hebt over een voorval of situatie, is belangrijk. Want, zoals de dagvoorzitter bij het CVSN online congres afgelopen donderdag zei: ‘Praten over wat je ziet en de twijfel die je voelt is geen beschuldiging’ Laat de communicatie en het bewustzijn over grensoverschrijdend gedrag niet naar de achtergrond verdwijnen en ga aan de slag met preventie!


Kijk voor meer informatie over preventie op de website van Centrum veilige sport Nederland.