PLAYER WELFARE

Hersenschuddingen, een hoofdzaak

Al enkele jaren is het beleid rond hersenschuddingen voor zowel Rugby Nederland als World Rugby een prioriteit. De veiligheid van de sporter staat centraal en de begeleiding bij blessures is sterk ontwikkeld. Met elkaar zijn we verantwoordelijk om te zorgen voor een veilige sport waar onze kinderen en wij als volwassenen optimaal kunnen genieten. De afgelopen periode is rugby met regelmaat in het nieuws gekomen omtrent hersenschuddingen die professionele spelers in Engeland hebben opgelopen tijdens hun rugbycarrière. Dit is natuurlijk een ernstige situatie en dat maakt dat er vanuit verschillende hoeken vragen worden gesteld aan Rugby Nederland.

De juridische zaken die spelen in Engeland betreffen sporters die tijdens de professionalisering in de afgelopen 20 tot 30 jaar meerdere hersenschuddingen hebben opgelopen. De kennis over het revalideren was in deze periode nog minimaal wat maakt dat er veel te snel weer gestart is met het spelen van wedstrijden na een hersenschudding. Ondertussen is het beleid sterk ontwikkeld en maakt dit dat de kansen op soortgelijke klachten veel kleiner is.

Blessurepreventieprogramma Activate
World Rugby heeft met de universiteit van Bath een programma ontwikkeld wat blessures en specifiek hersenschuddingen verminderd. Het Activate blessurepreventieprogramma heeft wetenschappelijk bewezen dat het zorgt voor 29 tot 60% minder hersenschuddingen. Clubs kunnen bij Rugby Nederland een workshop aanvragen van 3 uur die een praktische uitleg geeft over het Activate programma. Daarnaast is al het materiaal vrij te downloaden via de website van World Rugby. Het advies vanuit Rugby Nederland is om het Activate programma als verplicht onderdeel in de trainingen te borgen bij de clubs en Rugby Academy’s.

Opleidingen en bewustwording
Naast Activate wordt er in alle andere opleidingen ook aandacht gegeven aan het herkennen van mogelijke hersenschuddingen. De e-learning module hierover is een verplicht onderdeel in alle door Rugby Nederland en World Rugby gegeven opleidingen. Twee opleidingen willen we in het vergroten van de bewustwording omtrent hersenschuddingen uitlichten.
• Eerste Hulp bij Rugby is de opleiding voor begeleiders en verzorgers tijdens rugbywedstrijden. Een rugbyteam kan niet zonder iemand die deze opleiding heeft gevolgd omdat er naast de eerste hulp modules specifiek wordt ingegaan op blessures op een rugbyveld en hersenschuddingen.
• Hersenschuddingen, een serieuze zaak! Is de sportmedische clinic die aangeboden wordt aan clubs om spelers, ouders, coaches etc. te informeren en het bewustzijn te vergroten over de risico’s en omgang met hersenschuddingen.

Sportmedisch protocol
Indien een speler een mogelijke hersenschudding heeft opgelopen, moet hij/zij professionele ondersteuning vragen bij een (sport)arts of iemand die hier aantoonbare kennis over heeft. Een coach of fysiotherapeut is niet direct opgeleid om spelers te begeleiden tijdens de revalidatie na een hersenschudding. De richtlijnen voor revalidatie zijn te vinden in het Hersenschuddingprotocol van Rugby Nederland.

Onderzoek en rapportage
De opleiders van Rugby Nederland zijn experts op het gebied van hersenschuddingen en betrokken bij de ontwikkeling van beleid vanuit World Rugby. Daarnaast participeert Rugby Nederland in een onlangs gestart onderzoek vanuit de NOC*NSF en het Amsterdamse UMC over hersenschuddingen binnen de sport.

Aangepaste spelregels
De spelregels zijn de afgelopen jaren flink veranderd voor senioren en jeugd. Bij de senioren zijn de sancties op gevaarlijke tackles die mogelijk kunnen leiden tot hersenschuddingen verzwaard en ligt hier voor de scheidsrechters een duidelijk framework om op te treden bij gevaarlijke situaties. Bij de jeugd zijn de spelregels ook veranderd wat het nu verboden maakt om met een frontal charge recht tegen een stilstaande speler aan te lopen.