NIEUWS

Mixed Ability Rugby in beweging

Het is alweer twee jaar geleden dat we in Amsterdam een informatiebijeenkomst hadden over Mixed Ability Rugby. De internationale organisatie IMAS was op bezoek om uitleg te geven aan clubs wat Mixed Ability Rugby is en hoe dit opgestart kan worden bij clubs. Twaalf clubs zijn aanwezig geweest bij deze bijeenkomst waarbij er ook een demonstratietraining werd gehouden. Op een aantal clubs heeft dit geleid tot een aantal introductiemomenten en het aanbieden van trainingen.

Met ondersteuning vanuit het Innovatiefonds zal Rugby Nederland de komende periode clubs structureel  ondersteunen bij het opstarten van Mixed Ability Rugby. In de eerste fase zal dit zijn om met clubs het proces voor te bereiden zodat er rond de zomerperiode gestart kan worden. Clubs die interesse hebben om deze inclusieve vorm van rugby te introduceren kunnen contact opnemen met projectleider Michael Assman via mixedability@rugby.nl

Heb je nog geen idee wat Mixed Ability Rugby is kijk dan naar dit filmpje.