Bestuursoverdracht en nieuwe gezichten: Rugby Nederland neemt afscheid van twee gewaardeerde bestuursleden tijdens ALV

Op 1 juli hebben bestuursleden Annelies Acda en Ernst Visser in de ALV hun bestuurszetel overgedragen en afscheid genomen.

Annelies Acda heeft de functie van secretaris in de afgelopen jaren met veel enthousiasme invulling gegeven. In haar afscheidsspeech gaf ze aan veel geleerd te hebben in haar bestuursraden en ook kansen te hebben gekregen vanuit Rugby Nederland en Rugby Europe die haar professioneel en persoonlijk hebben versterkt. 

Ernst is als penningmeester de afgelopen vijf jaar actief betrokken geweest bij het borgen van de administratieve organisatie en het financieel robuuster maken van Rugby Nederland. 

Ik wil langs deze weg hen beiden andermaal bedanken voor hun tomeloze inzet, enthousiasme en waardevolle bijdragen aan het Nederlandse rugby in het algemeen en Rugby Nederland in het bijzonder. Ik wens hen alle goeds en hoop hen nog vaak te zullen zien langs het veld.

Tijdens diezelfde ALV hebben Jessica van den Bosch en Patrick van Harderwijk de functie overgenomen van respectievelijk secretaris en penningmeester. Langs deze weg verwelkom ik hen nogmaals in ons bestuur en wens hen beiden succes maar vooral ook veel plezier in hun taken de komende jaren. 

Namens het voltallige bestuur, 

Roderik Bolle

Voorzitter Rugby Nederland