COVID-19

NOC*NSF blij met loslaten 1,5 meter, bezorgd over toegang horecagedeelte sportaccommodaties

NOC*NSF is blij dat het kabinet de anderhalve meter-maatregel per 25 september loslaat. Het vergroot de toegankelijkheid van sportaccommodaties, zodat deze weer de rol van sportieve ontmoetingsplek kunnen vervullen. Tegelijkertijd voorziet NOC*NSF dat de verplichting van een coronatoegangsbewijs voor de horecagedeelten van de sportaccommodaties tot complexe situaties kan leiden. We vragen het kabinet deze maatregel zodanig te formuleren dat sportclubs, sportscholen en zwembaden hier pragmatisch mee om kunnen gaan, net als met de positie van de zogenoemde horecasporten.

“Het loslaten van de beperkende maatregelen voor sportaccommodaties zie ik als een erkenning van de grote waarde van sport en bewegen voor onze samenleving. De sportaccommodatie kan daarmee weer de sportieve ontmoetingsplek worden die het voor corona was, voor het hele gezin en iedereen daar omheen”, zegt Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF.

“De sport werkt graag mee aan het gefaseerd volledig afschaffen van de beperkingen, maar we zien daarbij wel praktische uitvoeringsproblemen op ons afkomen”, vervolgt Van den Tweel. Het verplicht stellen van een coronatoegangsbewijs voor het horecagedeelte van een sportaccommodatie bijvoorbeeld leidt tot complexe situaties voor sportverenigingen, zwembaden en sportscholen, verwacht NOC*NSF. Voor gedeelten van een clubhuis die niet gebruikt worden als horecafaciliteit, zoals bijvoorbeeld toiletten, bestuurskamer en kleedkamers, geldt die toegangsbeperking niet. “We vragen het kabinet en de Tweede Kamer om deze maatregel zo te formuleren dat sportclubs, sportscholen en zwembaden hier pragmatisch mee om kunnen gaan”, aldus Van den Tweel.

Daarnaast is NOC*NSF bezorgd over de sporten die (deels) in horecagelegenheden zelf worden beoefend. Deze sporten, bijvoorbeeld biljarten, bowlen, bridge, dammen, darts en schaken worden geconfronteerd met het feit dat de sportbeoefening praktisch gezien alleen is toegestaan indien een geldig corona toegangsbewijs kan worden getoond. Voor deze sporters en verenigingen is de situatie per 25 september daarmee geen versoepeling, maar een forse achteruitgang. Ook dit punt zal door NOC*NSF nadrukkelijk onder de aandacht gebracht worden van de leden van de Tweede Kamer.

“Het wordt een spannende dag donderdag,” verwijst Van der Tweel naar het Kamerdebat van 16 september, “Laten we hopen op heldere, duidelijke en voor de sport werkbare regelingen. Alleen zo kunnen we met sport Nederland gezond en vitaal houden!”

Na afloop van het Kamerdebat en in aanloop naar 25 september zullen we het Protocol Verantwoord Sporten en de overige berichtgeving op de site aanpassen.