Werken bij Rugby Nederland!

Rugby Nederland behartigt de belangen van ongeveer 16.000 leden en een kleine 100 erkende rugbyclubs. De bond ondergaat een positieve groei bij zowel de jeugd, in de participatiesport, als in de topsport. Het topsport pathway werpt steeds meer zijn vruchten af en is na de start van de Rugby Academy’s en het NTC-programma aanzienlijk in omvang gegroeid. Daarnaast zijn er steeds meer brede verenigingen met zowel aanbod voor jeugd, dames als heren en daarbij begint rugby zich langzaam ook te ontwikkelen op andere vlakken. Eén van onze sterkste krachten is dan ook de inzet van vele enthousiaste mensen die zich inzetten voor Rugby Nederland.

Vacatures

Rugby Nederland zoekt een

Verkenner/Informateur (M/V)

Vrijwilligersvergoeding / declaraties

Rugby Nederland en de clubs uitkomend in de Ereklasse werken samen aan de verdere professionalisering van de Ereklasse. Deze samenwerking heeft als doel de zichtbaarheid van rugby in Nederland te vergroten met een attractieve hoogste competitie. Door deze zichtbaarheid moet de populariteit van de sport gaan toenemen, dit volgt uit het Strategisch Plan van Rugby Nederland.

Over het afgelopen jaar zijn de hoofdlijnen van een ‘participatie-overeenkomst’ vastgelegd waarin vooral de sportieve randvoorwaarden nader zijn omschreven. De volgende stap in het proces is te onderzoeken hoe de commerciële en media-aspecten verder kunnen worden vormgegeven. Hierdoor zullen er fondsen genereert moeten gaan worden die ertoe bijdragen dat het algehele niveau van de Ereklasse zowel sportief als organisatorisch stijgt. Hiervoor zijn wij op zoek naar een verkenner/informateur Ereklasse-structuur.

Deze verkenner/informateur zal voor een periode van 3 tot 6 maanden de volgende doelstellingen verwezenlijken:

 • Inventarisatie maken van de organisatievorm van samenwerking in de hoogste klasse competities in andere sporten (voetbal, hockey, basketbal, korfbal en handbal)
 • Overzicht maken van beschikbare (en door andere sporten gebruikte) mediakanalen.
 • Eerste ideeën formuleren over mogelijke sponsorproposities die passend zijn bij de huidige omvang van het bereik van rugby.
 • Benaderen potentiële gegadigden (bedrijven) met deze sponsor proposities.

Wij zoeken iemand die 1 a 2 dagen per week zich wil inzetten om in samenspraak met een bondsbureau van Rugby Nederland de doelstellingen te verwezenlijken. klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Ereklassenclubs en medewerkers van het bondsbureau van Rugby Nederland de doelstellingen te verwezenlijken.

Wat zoeken wij? Iemand die:

 • Commercieel en communicatief vermogen heeft
 • Contacten in bedrijfsleven heeft
 • Een zelf starter is
 • Prioriteiten kan stellen
 • Liefde voor rugby heeft
 • Doorzettingsvermogen bezit
 • Begrip heeft voor Nederlandse vereniging-/ poldercultuur 
 • Wil scoren

Wat bieden wij aanvankelijk:

 • Vrijwilligersvergoeding/reiskosten
 • Uiteindelijk % commissie van de verkregen sponsor deals

Het is nadrukkelijk de bedoeling om na deze inventarisatie fase, de [kwartiermaker/Verkenner/informateur] in de rol van coördinator/manager van de verdere ontwikkeling van de Ereklasse ‘als product’ te benoemen. Hiervoor zal, in overleg, een nader te bepalen ZZP-vergoeding voor gewerkte uren worden betaald en het % commissie over de sponsordeals.

Interesse ?

Geïnteresseerden in deze functie, die aan het profiel voldoen, vragen we een sollicitatiebrief en cv te sturen naar voorzitter@ereklasse.com

Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met Erik Bosman +31 611885771 of Michiel Campagne +31 653137047.

Rugby is nog steeds groeiende, maar de groei is niet gelijk verdeeld binnen Nederland en per spelersgroep. Iedere regio kent een andere cultuur, samenwerking tussen clubs en uitdagingen. De regiocoördinatoren spelen een belangrijke rol bij het stimuleren en ondersteunen van de groei door samenwerking tussen de verenigingen onderling te stimuleren, en kennis, beleid en ervaringen tussen Rugby Nederland landelijk en regionaal uit te wisselen. Voor district Zuid zoeken we nog een coördinator die de clubs de nodige ondersteuning kunnen bieden om verder te ontwikkelen. Voor het gebied Limburg/Oost Brabant is er al een regionale coördinator gevonden en deze vacature richt zicht op het gebied van Zeeland/West Brabant.

Hoofdtaak
Het stimuleren van de rugbysport in de breedste zin op regionaal niveau. Clubs in het district met elkaar in contact brengen en samenwerking binnen het district stimuleren en begeleiden. Regionale en landelijke initiatieven bij elkaar brengen.

 • Heeft een visie op de ontwikkeling van rugby binnen de regio die aansluit op de visie van Rugby Nederland.
 • Is in staat samenwerking binnen de regio te stimuleren en gezamenlijke doelen op te stellen
 • Ziet toe op de uitvoering en evaluatie van de onderling afgestemde doelen en de communicatie hierover.
 • Coördineert bijeenkomsten voor clubs binnen regio (4 keer per jaar)
 • Stimuleert opleidingen in regio
 • Functioneert als ‘vraagbaak’ en ‘wegwijzer’ binnen de regio voor clubs
 • Sluit periodiek aan bij het District Jeugd Overleg (DJO)
 • Houdt contact met clubs en commissies om de uitvoering van het beleid binnen de regio af te stemmen
 • Vertegenwoordigt een brugfunctie tussen Rugby Nederland en de clubs in de regio.

Kerncompetenties

 • Enthousiasmeren
 • Adviseren
 • Effectief communiceren
 • Goede contactuele eigenschappen
 • Planmatig denken en werken
 • Coördineren
 • Delegeren

Vergoeding
In eerste instantie wordt deze functie ingevuld als vrijwilliger en hoort hierbij een vergoeding van max. 1.700 euro per jaar. We hebben de ambitie om deze functie in de toekomst door te laten groeien naar een betaalde functie voor +/- 8 uur per week.

Jezelf kandidaat stellen

Help mee! Dankzij de hulp van enthousiaste vrijwilligers kunnen wij van iedere interland weer een mooi evenement maken. Als vrijwilliger zet je je in voor de sport in Nederland, krijg je een kijkje in de keuken van prachtige internationale evenementen en ben je echt onderdeel van het team.

De werkzaamheden vallen op de dag van de interland zelf, deze valt doorgaans op een zaterdag. Geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie, of stuur een mailtje naar media@rugby.nl

Rugby Nederland is op zoek naar een enthousiaste Scheidsrechter Performance Manager om ons team te versterken. Als Referee Performance Manager speel je een essentiële rol in het begeleiden van scheidsrechters in de ereklasse, met als doel het niveau te verhogen en te borgen. Dit is een uitdagende functie waarin je nauw samenwerkt met het de andere scheidsrechters, scheidsrechtercoaches, performance reviewers en coaches een belangrijke bijdrage levert om een hoogwaardige arbitrage-ervaring te garanderen.

Verantwoordelijkheden

 • Coördineren van de begeleiding en ontwikkeling van scheidsrechters in de ereklasse.
 • Analyseren van de prestaties van scheidsrechters tijdens ereklasse wedstrijden.
 • Identificeren van verbeterpunten en het opstellen van individuele ontwikkelingsplannen per scheidsrechter.
 • Coördineren van de trainingsprogramma’s en workshops om de vaardigheden en kennis van scheidsrechters te vergroten.
 • Onderhouden van goede communicatie met scheidsrechters, trainers, coaches en andere belanghebbenden.
 • Contactpersoon richting Rugby Europe voor de nominaties en feedback van Nederlandse scheidsrechters in Europa.
 • Managen van de groep van performance reviewers van de ereklasse.
 • Bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van beleid en procedures met betrekking tot scheidsrechterlijke prestaties

Kwalificaties:

 • Uitgebreide inhoudelijke kennis van de rugbysport
 • Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Vermogen om constructieve feedback te geven en anderen te motiveren tot verbetering.
 • Goede organisatorische vaardigheden en het vermogen om meerdere taken tegelijk te beheren.
 • Ervaring als scheidsrechter  is een pluspunt.

Wij bieden:

 • Een uitdagende en belangrijke rol in het verbeteren van prestaties van scheidsrechters in de ereklasse.
 • Mogelijkheden voor professionele ontwikkeling en bijscholing.
 • Een stimulerende en ondersteunende werkomgeving.
 • Een vergoeding op ZZP-basis

Als jij gepassioneerd bent over het begeleiden en ontwikkelen van scheidsrechters en het verhogen van het niveau van de arbitrage in de ereklasse, dan zijn wij op zoek naar jou! Solliciteer nu en draag bij aan een eerlijk en hoogwaardig sportklimaat.

Jezelf kandidaat stellen

Stuur  jouw CV en motivatiebrief naar technischdirecteur@rugby.nl voor 31 juli.

Gesprekken vinden plaats in de week van 14 augustus.

Werkgroep Jeugdige Rugby Scheidsrechters (WJRS) is een werkgroep van Rugby Nederland met als doel jeugdige scheidsrechters te ondersteunen, coachen en begeleiden, zodat zij uiteindelijk als scheidsrechter aan de slag kunnen gaan.

Gedurende het seizoen organiseert WJRS, in samenwerking met Rugby Nederland, een aantal evenementen waar jeugdige scheidsrechters actief zullen zijn. Daarnaast biedt de werkgroep ook coaching en ondersteuning aan op bijvoorbeeld jeugdtoernooien en/of TBM dagen.

WJRS is op zoek naar een enthousiast persoon die coaches en jeugdige scheidsrechters kan begeleiden voor district Zuid. Heb jij affiniteit met het begeleiden en coachen van jeugdige scheidsrechters en vind je het leuk om ons team te komen versterken? Stuur dan een mail naar jeugdreferee@rugby.nl.