NIEUWS

Wat doen de stijgende energiekosten met jouw sportvereniging?

Met een digitale enquête onder sportverenigingen wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een goed beeld krijgen van de situatie bij  sportclubs als gevolg van de stijgende energielasten. Het Mulier Instituut is daarom gevraagd om, in samenwerking met NOC*NSF, de situatie bij sportaanbieders goed te monitoren. Een eerste enquête is uitgezet. NOC*NSF roept alle sportverenigingen op de enquête in te vullen, zodat een duidelijk beeld ontstaat over de energieprijzen in de sport. De resultaten worden op korte termijn gedeeld met de Tweede Kamer.

Vul de vragenlijst hier in: Vragenlijst Energielasten Vereniging. Des te meer verenigingen de vragenlijst invullen, des te beter het beeld dat we hebben van de situatie rondom de energieprijzen in de sport.

De marktprijzen lijken weliswaar langzaam wat te dalen, maar zijn nog steeds zeer hoog. Veel sportverenigingen betalen daardoor flink meer voor hun energiegebruik dan zij de afgelopen jaren gewend waren. Dit betekent dat steeds meer sportverenigingen problemen kunnen krijgen.

Daarom kondigde het kabinet eind 2022 al een aantal maatregelen aan. Zo is er een prijsplafond voor kleinverbruikers ingesteld en wordt een compensatieregeling uitgewerkt voor het mkb (TEK-regeling). Specifiek voor de sport werkt het kabinet aan een regeling voor zwembaden en aan een noodfonds voor sportclubs. Daarnaast kregen gemeenten in totaal € 300 miljoen extra via het gemeentefonds; geld dat onder meer kan worden ingezet voor ondersteuning van maatschappelijke organisaties zoals sportclubs.

Of deze maatregelen toereikend zijn, moet nu via monitoring duidelijk worden.