NIEUWS

Aanmelden Development Groep Scheidsrechters

Als onderdeel van plan genaamd “Meer en Betere Scheidsrechters” heeft Dirk Heuff de afgelopen twee seizoen invulling gegeven aan de Development groep. Nu Dirk het stokje heeft overgegeven aan Darron Wadey zal ook dit seizoen een groep gemotiveerde en ambitieuze scheidsrechters onder de begeleiding van Darron werken aan de eigen ontwikkeling. Rugby Nederland is erg blij dat er met Darron Wadey een waardige vervanger is gevonden voor Dirk Heuff en bedanken Dirk voor zijn enorme inzet met het opzetten van de Development groep. Kijk voor een verdere introductie van Darron op hier!

Aanmelden

Hierbij de oproep aan ambitieuze scheidsrechters die het potentieel hebben om (over enkele seizoenen) door te groeien naar Eerste en misschien zelfs Ereklasse om zich aan te melden. Heb jij inderdaad de ambitie om je verder te ontwikkelen en ben je bereid daar tijd in te steken dan kan je een motivatie sturen naar development@rugby.nl Aanmelden kan tot 26 september!

Programma

De Development groep zal gedurende het seizoen maandelijks bij elkaar komen. Dit kan online en fysiek en hier zullen verschillende onderwerpen worden behandeld en ook in de praktijk wedstrijden worden gefloten. Hoe de inhoud van de bijeenkomsten vorm zal krijgen, zal besproken worden gedurende het proces. De Development groep wil niet top-down werken maar de scheidsrechters in dit proces betrekken en een eigen rol geven. Darron zal dit begeleiden.

Deelname

Deelnemen aan deze groep is vrijwillig: er is geen verplichting, we bieden je een extra mogelijkheid om je verder te ontwikkelen. Als je niet mee wil/kan doen, dan is dat OK en zijn er geen verder consequenties voor je referee-carrière. Deelnemen aan deze groep is echter niet vrijblijvend: we verwachten dat je aanwezig bent en actief bijdraagt aan alle bijeenkomsten en de voorbereidingen daarvan.