Vertrouwenspersoon

Help, het is mis. Ik wil contact.

Wanneer je te maken krijgt met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag is dat een teken dat de (sport)omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. Meer informatie kun je hier vinden.

VERTROUWENSCONTACTPERSOON

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. De VCP is aanspreekbaar voor spelers, ouders van spelers, kaderleden, vrijwilligers en bestuurders.

In de meeste gevallen heeft jouw rugbyclub een vertrouwenscontactpersoon waarvan de contactgegeven op jullie website zijn te vinden. Heeft jouw club nou geen vertrouwenscontactpersoon of wil je graag met iemand anders praten dan kan je onderstaande contactgegevens benaderen of bellen naar Rugby Nederland voor een terugbel afspraak. 

De vertrouwenscontactpersoon verzorgt de eerste opvang en is het eerste aanspreekpunt. Hij/zij neemt meldingen aan, informeert over mogelijke vervolgstappen, verzorgt procesbegeleiding en heeft een adviesrol richting verenigingen. Een aantal concrete voorbeelden van wanneer er contact met de VCP opgenomen kan worden:

  • Een vereniging wil preventief beleid opstellen om (seksuele) intimidatie/grensoverschrijdend gedrag te voorkomen;
  • Er is sprake geweest van (seksuele) intimidatie/grensoverschrijdend gedrag, dit kan offline en online plaats hebben gevonden;
  • Er is iemand beschuldigd van (seksuele) intimidatie/grensoverschrijdend gedrag;

Wil je in contact komen met de vertrouwenspersoon van Rugby Nederland? Neem contact op met Eric Hammacher at vc@rugby.nl

Kom je er niet uit met het VCP van de club en/of Rugby Nederland dan is er ook nog een Vertrouwenspunt sport wat door NOC*NSF en alle bonden samen in het leven is geroepen. 

LINKS

DOWNLOADS