Unify

Samen met AllUnited is Rugby Nederland gestart met de vervanging van e-Rugby. In een aantal projectgroepen, waaronder een gebruikerspanel van 17 rugbyclubs, wordt er hard gewerkt aan het testen van het nieuwe systeem en het verzamelen van feedback. Updates en bestanden vind je in grote lijnen hieronder.

Indien er vragen zijn kun je te allen tijde contact opnemen met unify@rugby.nl.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Dinsdag 31 mei 2022

Wat gaat er binnenkort gebeuren:
Op de achtergrond wordt er hard gewerkt en getest. Wij hebben er vertrouwen in en daarom gaat op woensdag 8 juni de technische conversie plaatsvinden van e-rugby naar Club Unify. Dit betekent dat e-rugby vanaf die tijd “op slot” gaat.

Vanaf maandag 13 juni is de overstap naar AllUnited Club Unify een feit en kan er alleen nog gewerkt worden in AllUnited Club Unify.

Wat betekent dit voor de komende tijd:
Tot en met dinsdag 7 juni is er het volgende mogelijk of wordt er het volgende van je verwacht:

  • Er is nog tijd om in e-rugby te “werken”
  • De laatste competitiewedstrijden worden gespeeld en worden ook in e-rugby verwerkt
  • Er kunnen nog steeds, zoals je gewend bent, mutaties worden gedaan in e-rugby, bijvoorbeeld leden afmelden* die volgend seizoen niet meer willen spelen.
  • In de testomgeving van AllUnited Club Unify inloggen en oefenen hoe het nieuwe programma werkt
  • Ook al is de officiële testperiode afgelopen is het nog altijd mogelijk inrichtingsvragen te stellen aan AllUnited Club Unify door middel van het insturen van een ticket. Zo is het bijvoorbeeld nog mogelijk om een verkeerd geïnterpreteerde clubstatus aan te laten passen.

Laat ook weten wat jullie mogelijk missen of verkeerd staat. Afhankelijk van het probleem kan dit nog meegenomen worden bij de definitieve conversie. Vergt dit ontwikkeling dan zal dit gemeld en geparkeerd worden.

Clubs die factureren vanuit e-rugby en/of willen factureren in AllUnited Club Unify kunnen zich per ticket aanmelden voor meer info en uitleg. Daarnaast zal er nog een uitnodiging volgen voor een algemene uitlegsessie waarvoor men zich kan aanmelden.

Voor de clubs die de facturatie daadwerkelijk via AllUnited Club Unify gaan uitvoeren, wordt een financieel implementatie traject opgestart na conversie van de ledenadministratie. Met hen zal apart contact opgenomen worden om het traject te starten.

De eerste contactaanvraag zal per ticket gaan.

Belangrijke data 

8 juni – e-rugby gaat op slot en conversie naar AllUnited Club Unify
13 juni – livegang van AllUnited Club Unify
13 juni – startdatum aanmelden teams in AllUnited Club Unify voor competitie seizoen 2022-2023
30 juni – uiterste datum voor afmelden* van leden in AllUnited Club Unify die niet berekend moeten worden in het nieuwe seizoen

* N.B. Willen jullie als club de leden initieel massaal afmelden, meldt dit dan per ticket, zodat jullie niet een enorme hoeveelheid handwerk hoeven uit te voeren.

Tips en uitleg


Vrijdag 2 juli 2021

Wat wordt er gerealiseerd? 
De oplossing omvat een bondssysteem voor Rugby Nederland en voor alle rugbyverenigingen een eigen clubsysteem. Dit clubsysteem omvat diverse functionaliteit zoals ledenadministratie, facturatie, digitale inschrijfformulieren e.d. Daarbij beschikt elke vereniging over tal van mogelijkheden om het systeem naar eigen behoefte verder uit te bouwen. 

Wanneer wordt dit gerealiseerd? 
Recentelijk hebben we de sessies met het gebruikerspanel afgerond en gaan we starten aan de volgende fase met uitgebreidere testen voor een optimale inrichting van het systeem voor alle rugbyverenigingen. Als einddatum richten we ons op eind oktober, begin november. De definitieve datum is afhankelijk van het aantal wedstrijden wat er die weekenden wordt gespeeld en de mogelijke impact van Covid-19 op onze huidige competitie-opzet.

Wat verwachten wij van onze rugbyverenigingen? 
Verspreid over de komende vier maanden gaan we jullie vragen om per fase enkele zaken te regelen. Zaken zoals het controleren van jouw gegevens in e-Rugby, het aanleveren van aanvullende informatie, het controleren van de omgezette ledenadministratie of deelnemen aan de roadshow. Qua werkbesteding per vereniging zou dit neerkomen op ongeveer vier uur in vier maanden. De details hieromtrent zullen we t.z.t. delen met jullie per email. 

Meer weten? 
In deze video lichten we de stappen iets gedetailleerder toe.


Woensdag 24 maart 2021

Beste gebruikerspanel,
Bedankt voor jullie aanwezigheid afgelopen dinsdag op de Gebruikerspanel Kick-Off Sessie.

Bijgaand vind je de presentatie, maar ook de brochure van de Club App en de menukaart met de verschillende (aanvullende) modules.


Maandag 8 maart 2021

Beste gebruikerspanel,
Bedankt voor het aanmelden voor het gebruikerspanel voor het vervangen van e-Rugby.

Hierbij nodigen we je graag uit voor de kick-off op dinsdag 23 maart van 19.00 – 20.30 uur, maar ook voor de vier opvolgende thema-avonden. Voel je vrij de uitnodigingslink door te sturen aan de expert binnen jouw club.

#1dinsdag 6 april 202119.00 – 20.30 uurwedstrijdadministratie
#2dinsdag 20 april 202119.00 – 20.30 uurrelatieadministratie
#3dinsdag 11 mei 202119.00 – 20.30 uurfuncties en diploma’s
#4dinsdag 25 mei 202119.00 – 20.30 uurfacturatie

Minimaal voor de duur van de implementatie zullen we een gebruikerspanel samenstellen. Dit panel gebruiken we voor advies, als klankbord en het inhoudelijk valideren van de inrichting. We vragen hierbij aan u om binnen uw gelederen te kijken naar personen die de ledenadministratie op dit moment doen en/of veel te maken hebben met e-Rugby die in dit panel zitting willen nemen. De tijdsbesteding hiervoor zal enkele uren per maand vragen. Mocht u iemand in gedachten hebben dan willen wij u vragen contact op te nemen via unify@rugby.nl.


Maandag 8 maart 2021

Geachte voorzitter, secretaris en wedstrijdsecretaris,
De afgelopen tijd zijn wij bezig geweest met het contracteren van een leverancier en het maken van afspraken rondom de vervanging van e-Rugby. Nu deze activiteiten zijn afgerond gaan wij daadwerkelijk starten met de vervanging hiervan. In deze brief vindt u meer informatie over hoe dit traject eruit gaat zien.


Dinsdag 22 september 2020

Beste voorzitters en wedstrijdsecretarissen,
Vorig jaar hebben we aangekondigd de toekomst van e-Rugby te onderzoeken. Hier waren twee
belangrijke redenen voor: de gebruiksvriendelijkheid van e-Rugby en de risico’s die we zien door het
werken met een kleine leverancier. Graag geven wij u een toelichting op de laatste stand van zaken.