Geen categorie

De hele club is trots op RC Bulldogs Almere

Een mooi bericht op de website van de NOC*NSF.

Rugby Club Bulldogs Almere had zich het jaar 2020 heel anders voorgesteld, net als zoveel andere sportclubs in Nederland. Maar, terugkijkend op het afgelopen jaar, is het zeker geen slecht jaar geweest. “We hebben laten zien dat we relevant zijn”, zegt voorzitter Edwin Veenendaal. “We hebben vanaf het begin van de coronamaatregelen telkens snel ingespeeld op de nieuwe omstandigheden en zo geprobeerd om sociaal, sportief en financieel gezond te blijven. En we hebben gezien dat dat buitengewoon gewaardeerd werd!”

Het langetermijnbeleid van RC Bulldogs Almere richt zich de laatste jaren vooral op ledengroei aan de basis. Veenendaal vertelt: “Een jaar of zeven geleden werd onze club getroffen door een gedwongen verhuizing naar het Fanny Blankers-Koen Complex hier in Almere. Dat betekende een nieuw clubhuis met nieuwe velden. Prachtig, maar je begint toch met een ledenverlies, omdat je naar een andere plek in de stad verhuist. Sinds die verhuizing hebben we vooral geïnvesteerd in het werven van jeugdleden. Kinderen komen niet automatisch naar de rugbyclub, dat vergt inzet van clinics, benaderen van scholen, etcetera. En inmiddels werpen onze inspanningen ook zeker hun vruchten af: we hebben ongeveer 170 jeugdleden!”

Zichtbaar en relevant blijven

En toen kwam corona… Ook bij RC Bulldogs ging in maart alles op slot. ” Vanaf het eerste moment dat de versoepelingen gingen spelen hebben we samen met zeer betrokken vrijwilligers gekeken wat de valkuilen konden worden, wat er wel en niet mogelijk was voor de sport. Eigenlijk hebben we telkens vooral gezocht naar wat wél veilig kon. Want we wilden zichtbaar blijven voor onze leden, relevant zijn, aanwezig zijn en leden laten sporten.”

“Samen met de gemeente, de bond en andere stakeholders hebben we telkens snel geschakeld en veelvuldig onze leden via allerlei kanalen geïnformeerd. Daarmee creëerden we niet alleen draagkracht voor onze beslissingen, maar hebben we ook gezien dat dit werd gewaardeerd en dat we extra vrijwillige steun kregen binnen de club om plannen goed uit te kunnen voeren. In de tijd van de ‘challenges’ hebben wij een filmpje gemaakt, ‘Pass de bal’. Daarvoor stuurde iedereen een filmpje in hoe hij/zij thuis een bal ving en weer wierp. Deze werden achter elkaar gezet en dat hebben we vervolgens gedeeld, niet alleen binnen de club maar zeker ook daarbuiten. “

Normaal is de club in de zomermaanden gesloten. Omdat veel leden dit jaar niet met vakantie waren en er die maanden wel weer wat meer mogelijk was op de club, zijn de trainingen in de zomer voortgezet. In het najaar is er kort nog even in competitieverband gespeeld. Na het stilleggen van de competitie zijn de trainingen wel zo veel mogelijk doorgegaan op de normale tijden en onder de voorwaarden waaronder dat toegestaan is. Veenendaal: “Op de momenten dat er normaal wedstrijden zouden zijn hebben we in de weekenden alternatieven georganiseerd. Er zijn interne wedstrijden georganiseerd, extra trainingen gegeven en er werd een specialistentraining geregeld voor de jeugd. Deze clinic werd door onze senioren aan de jeugdleden gegeven. Het was geweldig! Het verbindt de leden binnen de vereniging, en we zijn een echte familieclub.”

Aanbod voor niet-leden

Na de eerste lockdown werd aan sportverenigingen gevraagd om hun deuren niet alleen voor de eigen (jeugd)leden open te zetten, maar ook andere kinderen mee te laten doen. Dat was voor RC Bulldogs geen probleem. “We hadden sowieso al sinds begin van 2020 in het kader van het lokale sportakkoord aangegeven dat we graag willen bijdragen aan de ambitie van de gemeente Almere om zo veel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen, ook die mensen voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is. Jeugd, die mee wil komen trainen, kan zes weken lang gratis meedoen.

Daarnaast hadden we ‘Social Rugby’, een initiatief van Rugby Nederland, ingevoerd. Daarvoor hebben we nu ook een seniorenteam. Zij spelen geen competitiewedstrijden, maar we willen zodra dat weer kan zo één keer per maand een vriendschappelijke wedstrijd organiseren tegen een andere club. Geen rangen en standen, maar puur voor de lol en de beweging. Leden van het team kunnen met de andere senioren meetrainen. Er was direct animo voor deze variant en een aantal personen hebben ook al meegetraind.”

“De spelers zoeken niet alleen beweging, maar zoeken ook het sociale aspect buiten het veld. En sommige deelnemers hebben de competitieprestaties van de senioren gezien en overwegen de overstap naar het competitieteam. We wilden het seniorenteam snel vol krijgen, daarom is de contributie daarvoor heel laag gehouden.”

We hadden in het kader van het lokale sportakkoord aangegeven dat we graag willen bijdragen aan de ambitie van de gemeente Almere om zo veel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen.
Nog twee andere nieuwe ideeën werden uitgevoerd: het ‘Mums Rugby’, een variant voor moeders die kinderen op de club hebben spelen, de spelregels leuk vinden en nu samen één keer in de week trainen en heel veel lol hebben. Veenendaal: “Ook dat is nu natuurlijk even wat lastiger, maar dat wordt zodra het weer kan zeker weer opgepakt.”

Tenslotte ‘Groot met Guppen’, een training voor kinderen van een jaar of vijf. “Die zijn nog te jong voor de rugbytraining, maar we bieden voor deze leeftijd nu trainingen, waarin spelen en bewegen centraal staan. De ouders én de kinderen zijn razend enthousiast! We zijn dit jaar met deze groep gestart met drie kinderen en hebben er nu 20!”

Samenwerking

RC Bulldogs heeft aan de bizarre omstandigheden vorig jaar ook mooie nieuwe samenwerkingsverbanden overgehouden. Zoals met de American Footballclub, die door het vervroegde onderhoud aan de velden in de zomermaanden geen veld beschikbaar had. RC Bulldogs stelde in goed overleg haar accommodatie ter beschikking. “Dat werd heel erg gewaardeerd.”

Senioren

Binnen de rugbysport moet je over een redelijk groot aantal leden beschikken, voordat je een seniorenteam kunt neerzetten. RC Bulldogs was in 2020 eindelijk zover, dat ze zó gegroeid waren, dat ze voor het eerst meer dan 50 seniorenleden hadden. En juist die leden, daar kon de club een tijd lang door de landelijke maatregelen minder voor bieden op sportgebied. “We hebben gelukkig een eigen gym, dus toen dat nog mocht, konden de senioren zich via een QR-code inschrijven om daar te trainen. Maar verder mochten we in groepsverband natuurlijk niet veel voor de volwassenen doen. Toch zijn we voortdurend met alle leden in contact gebleven, via socials hebben we iedereen van alles wat we doen op de hoogte gehouden.”

“Afgelopen weekend hadden we bijvoorbeeld ook nog een online Bulldogs Bingo-Quiz, wat zeer goed werd ontvangen als alternatief. Eén voorbeeld vertel ik nog: toen de senioren afgelopen zomer wel mochten trainen, maar niet in de kantine mochten, hebben we op het terras een grote buitenbar neergezet. Zo konden de senioren na de training nog even veilig met elkaar blijven hangen en een biertje drinken. En ik kan je zeggen: daar stonden mannen met tranen in de ogen voor mijn neus, zó blij waren die met die momenten waar iedereen zo naar uit had gekeken!”

Bron: NOC*NSF