IN MEMORIAM

in memoriam: Leo van Herwijnen

Op zaterdag 15 januari 2022 is op 88-jarige leeftijd Leo van Herwijnen overleden. Zoals velen zullen weten heeft Leo veel voor de rugby sport betekend. Hij heeft zich vanaf het moment dat hij met onze sport in aanraking kwam met hart en ziel ingezet voor groei, profiel, welzijn en behoud van rugby in Nederland. Zijn bijdragen voltrokken zich op diverse terreinen, zowel binnen Rugby Nederland als organisatie, maar ook daarbuiten, en zeker ook als ondersteuner van verscheidene clubs.

Het toenmalige bestuur van Rugby Nederland (toen nog NRB) heeft Leo voor al zijn inzet, als een van de weinigen, onderscheidden als Erelid en Lid van Verdienste. Ook de FIRA-AER, het huidige Rugby Europe, heeft hem onderscheiden met diverse onderscheidingen, zoals de Médaille Mérite d’Argent.

Meerdere rugbyclubs hebben veel aan Leo te danken. Hij was betrokken bij de oprichting van een aantal clubs of heeft de clubs op diverse vlakken ondersteund. Deze niet aflatende inzet betekende dat hij zich erelid, erevoorzitter of lid van verdienste mocht noemen van een groot aantal clubs

Twee van de vele initiatieven waar hij bij betrokken zo niet leidend in was, en die er voor ons uitspringen zijn de oprichting destijds van de ‘Stichting Nazorg Sport Gehandicapten’ en zijn belang voor de ‘Commissie Onderscheidingen en Predicaten’. Deze beide aandachtsterreinen tekenen wat Leo bij dit alles dreef: de zorg voor mensen die bij het beoefenen van hun sport ernstige blessures oplopen met blijvende impact op hun leven, en de noodzaak om hulde te brengen aan mensen die een significante bijdrage hebben geleverd aan het profiel van rugby.

De huidige voorzitter van de Commissie Onderscheidingen en Predicaten Kees Blaas:
“Vlak vóór de jaarwisseling sprak ik Leo nog hierover, en onderstreepten wij opnieuw samen dat het daarbij gaat om personen die op onderscheidende wijze de kernwaarden van rugby uitdragen, en in die zin als voorbeeld kunnen dienen voor anderen. Leo zelf was de verpersoonlijking hiervan, en ontving destijds dan ook terecht zowel de Predicaten “Lid van Verdienste’ alsook ‘Erelid’ van Rugby Nederland. Leo Rust Zacht, het is niet onopgemerkt gebleven“.

Voorts heeft Leo nog aan tal van projecten bijgedragen, ook vaak vanuit de door hem opgerichte Leo van Herwijnen Rugby Foundation. Rugby Nederland bedankt hem voor zijn niet aflatende inzet en energie in al die initiatieven die het rugby gesteund hebben

De voorzitter van Rugby Nederland, Janhein Pieterse, wenst, mede namens het bestuur en de medewerkers van Rugby Nederland, de familie, vrienden en alle betrokkenen binnen en buiten de rugbywereld heel veel sterkte met dit verlies.

Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 21 januari 2022 van 19.00-21.00 uur bij Uitvaartverzorging Jan Tijssen, Kloosterstraat 10, 4001 NC Tiel.
Leo wordt op zaterdag 22 januari 2022 in besloten kring in zijn geliefde Britsum begraven.

Correspondentieadres: Koelenhofstraat 13, 4004 JR Tiel