NRCA

Wie in Amsterdam het sportpark aan de Bok de Korverweg oploopt ziet een terrein met een bijzondere structuur. Op het eerste gezicht is er niets bijzonders te zien: links een rugbyveld, rechts een groot gebouw met daarvoor een kunstgras rugbyveld, wat duidelijk een hoofdveld is, en recht voor je wat kleinere gebouwen.

Het terrein is het domicilie van zowel Rugby Nederland (Nederlandse Rugbybond) als van enkele sportverenigingen waaronder twee rugbyclubs
(ASRV Ascrum en AAC Rugby). In de uiteindelijke juridische organisatie zijn die belangen terug te vinden. Het NRCA is niet van één van hen, maar in handen van een onafhankelijke stichting die verantwoordelijk is voor de exploitatie. In die stichting hebben zowel Rugby Nederland als AAC Rugby en ASRV Ascrum een bestuurszetel.

Stichting Nationaal Rugby Centrum Amsterdam (NRCA) is een onafhankelijke stichting en heeft als doel:

  • het bevorderen van de rugbysport in Nederland; in het bijzonder het houden en organiseren van nationale en internationale rugby- wedstrijden in het sportpark te Amsterdam;
  • het realiseren, hebben, exploiteren, in stand houden en vernieuwen van sport(verenigings) gebouwen;
  • het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


BESTUUR
Zoals in de statuten is vastgelegd moet het bestuur van het Stichting Nationaal Rugby Centrum Amsterdam bestaan uit: een onafhankelijk voorzitter en penningmeester; een lid, zijnde de voorzitter of bestuurslid van Rugby Nederland; een lid, zijnde de voorzitter van AAC Rugby en een lid, zijnde de voorzitter of een door het bestuur van ASRV Ascrum uit haar midden aan te wijzen lid.

NaamFunctieEmailadres
Walter van der Mastvoorzittervoorzitter@nrca.nl
Friso Horstmeierpenningmeesterpenningmeester@nrca.nl
Stuart Yatesvoorzitter AAC Rugbyvoorzitter@aacrugby.com
Hans Roeland Poolmanlid ASRV Ascrumhrpoolman@gmail.com
Joost Takken bestuurslid Rugby Nederlandbestuurslidtopsport@rugby.nl

HUISREGELS
Het Nationaal Rugby Centrum Amsterdam (NRCA) is het hart van de Nederlandse Rugbysport. Alle bezoekers dienen zich te gedragen zoals een goed rugbyer betaamt; met respect voor elkaar en elkaars eigendommen.
Bij het betreden van het NRCA wordt er automatisch akkoord gegaan met de huisregels die van toepassing zijn. Deze huisregels zijn van toepassing op het gehele terrein dus ook de bijbehorende gebouwen en tribunes.
Bij het niet naleven van deze huisregels kan de toegang ontzegd of geweigerd worden.

BEREIKBAARHEID

Het NRCA is bereikbaar voor mindervaliden bereikbaar en toegankelijk. Op de parkeerplaats zijn invalidenplekken gerealiseerd en het bondsbureau en de tribune is per lift bereikbaar. Indien er gebruik gemaakt moet worden via de lift kan er telefonisch contact opgenomen worden via +31 (0)20 – 48 08 100 of via info@rugby.nl