NIEUWS

Wedstrijden met publiek tijdens DeGiro Voorjaarscompetitie

Pilot ‘Testen voor toegang’ onder strikte voorwaarden

Tijdens de laatste twee weekenden van mei zullen er bij in totaal acht wedstrijden van DeGiro Voorjaarscompetitie toeschouwers worden toegelaten als onderdeel van de pilot ‘Testen voor Toegang’. Zes rugbyclubs zullen onder strikte voorwaarden de deuren openen voor publiek dat zich vooraf aanmeldt en laat testen. Deze mogelijkheid is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen het ministerie van VWS, NOC*NSF, de verenigingen en Rugby Nederland.

PILOT ‘TESTEN VOOR TOEGANG’
In april 2021 zijn in de cultuur-, sport- en recreatiesector pilots met ‘Testen voor toegang’ gehouden. Bezoekers kregen toegang tot evenementen en activiteiten door een negatief corona testbewijs te laten zien. Deze pilots krijgen in de tweede helft van mei 2021 een vervolg. De clubs in de ereklasse hebben de mogelijkheid gekregen hieraan deel te nemen.

VERSCHIL PILOT EN FIELDLAB
Naast deze pilots met “testen voor toegang” organiseert de overheid samen met bedrijven ook de zogenaamde fieldlab evenementen. Het doel hiervan is leren over het gedrag van grote groepen bezoekers van verschillende soorten evenementen. En om manieren te vinden om mensen op een zo veilig mogelijke manier bij elkaar te laten komen, zodat het coronavirus zich niet verder kan verspreiden. Bij een aantal van deze evenementen hoeven de bezoekers sommige corona maatregelen niet te hanteren.
Bij de pilots ‘Testen voor toegang’ is het doel te onderzoeken hoe de inzet van testbewijzen zou kunnen werken. Een belangrijke reden daarvoor is dat er sprake is van een aantal nieuwe aanbieders van sneltesten die operationeel zullen worden als het testen voor toegang bij wet mogelijk is (naar verwachting vanaf begin juni a.s.).
Publiek is toegestaan onder de voorwaarde dat de basisregels in acht worden genomen en het publieke wordt geplaceerd (zittend op 1,5 meter van elkaar).

VOORAF AANMELDEN EN TESTEN VERPLICHT
Het aantal toeschouwers dat per locatie kan worden toegelaten is vanwege de coronamaatregelen gelimiteerd. Om toegang te krijgen moeten de volgende stappen genomen worden, klik voor uitleg ook op deze link: uitleg testen voor toegang

  1. Vooraf aanmelden via de club
    U meldt zich vooraf aan bij de rugby club waar u een wedstrijd wil gaan bezoeken. De club zal via hun website of social media aangeven op welke manier er aangemeld kan worden.
  2. Testafspraak maken
    Daarna maakt u een gratis testafspraak via testenvoortoegang.nl. U krijgt alleen toegang als u zich via deze site hebt aangemeld en hebt laten testen. Andere sneltesten zijn niet toegestaan.
  3. Testuitslag omzetten in testbewijs
    Heeft u een negatieve testuitslag ontvangen? Dan kunt u uw uitslag omzetten in een testbewijs in de CoronaCheck-app. 

DEELNEMENDE CLUBS
Zes clubs zullen meedoen aan deze pilot. Hieronder vind je een overzicht van de wedstrijden die toegankelijk zijn voor publiek. Bij de wedstrijden die niet genoemd worden maar wel gespeeld worden kan helaas geen publiek toegestaan worden.

ZATERDAG 22 MEI 2021
RC Eemland – RC the Dukes
RC the Hookers – RC the Bassets
Haagsche RC – RFC Haarlem
URC – A.S.R.V. Ascrum

ZATERDAG 29 MEI 2021
Haagsche RC – RC Eemland
RFC Haarlem – URC 1
RC the Bassets – RC Groningen
RC the Hookers – Castricumse RC