NIEUWS

Respect, Discipline en Kameraadschap: Ook op Social Media!

Beste rugbyliefhebber

Respect, Discipline en Kameraadschap: drie belangrijke kernwaarden die onze sport uniek maken. Drie kernwaarden die het rugby in Nederland uitzonderlijk maken als sport.

Een cultuur of kernwaarde kan alleen duurzaam zijn, als we er trots op zijn en deze werkelijk beleven, alsook uitdragen. Dit kan enkel als we elkaar wijzen op gedrag dat niet binnen deze waarden past. We passen dit al gedisciplineerd toe op en naast het veld.

In het huidige tijdperk, waar alles publiekelijk gemaakt kan worden op social media, hebben we allen een nog grotere rol in het bewaken van deze kernwaarden. Tijdens het afgelopen WK zijn hiervan meerdere voorbeelden naar voren gekomen, maar ook in onze gemeenschap zien we dergelijke gedrag. We verwerpen dan ook stellig de recente social media posts over onze scheidsrechters.

Laten we vooropstellen dat dit niet des rugbys is. Wij, als Rugby Nederland, maar nog meer wij, als rugbygemeenschap, moeten hierop streng reageren en elkaar wijzen op de schadelijke gevolgen van zulk gedrag voor onze prachtige sport.

Rugby Nederland zal altijd streng toezien en reageren dat dit niet getolereerd wordt. Iedereen staat elke week met hart en ziel, in weer en wind, het beste van zichzelf te geven. We verwachten dan ook dat iedereen elkaar op de meest respectvolle manier behandeld, zodat we allemaal, op en naast het veld, onze sport met plezier kunnen beleven.

Laten we onze verantwoordelijkheid blijven nemen, want samen zijn wij Rugby Nederland.  

Met sportieve groet,

Rugby Nederland