NIEUWS

Sport laat van zich horen in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen

Maandag 31 januari start de zichtbaarheidscampagne ‘Sport laat van zich horen’. Dit onderdeel van de Sportcampagne GR2022 is bedoeld om lokale initiatieven in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 extra kracht mee te geven.

Met deze campagne maken we de kracht van sport- en bewegen zichtbaar voor de lokale politiek. Zowel vanuit het landelijke Sportcampagneteam* en zijn samenwerkingspartners als via lokale sportcampagneteams en sportclubs.

De zichtbaarheidscampagne trapt af met lancering van de campagnevideo ‘Met sport en bewegen naar een energieke en gezonde gemeente’. Deze video kan worden gedeeld voorafgaand aan het lokale sportdebat of werkbezoek, of worden verspreid via social media. Laat je samen met de sportsector horen en zorg voor een prominente plek op de politieke agenda!

Week van het sociaal domein

De zichtbaarheidscampagne start met de week van het sociaal domein. Sport en bewegen helpt namelijk om mensen gezond te houden en vitaler te worden. Investeren in sport en bewegen draagt bij aan de gezondheid en welzijn van inwoners van gemeenten. Het sociaal domein dus.

De coronapandemie heeft ons duidelijk gemaakt dat een fitte en weerbare bevolking geen luxe is. Vijftig procent van de Nederlanders heeft overgewicht en 51 procent voldoet niet aan de beweegrichtlijn van 2,5 uur matig intensief bewegen per week. Om de uitdagingen voor de komende decennia aan te kunnen hebben we de komende jaren een fitte beroepsbevolking nodig.

Sport en bewegen zijn onmiskenbaar belangrijk om daaraan te werken. Zorgen dat iedereen kan sporten en bewegen is dan belangrijk.

Doe mee en deel in deze week zoveel mogelijk content over de thema’s vitale sport- en beweegsector, vitaliteit en gezonde leefstijl, inclusie en participatie en een sportieve generatie. Gebruik daarbij de hashtags #wewinnenveelmetsport #sportlaatvanzichhoren #gr2022

*De Sportcampagne GR2022 is een initiatief van het Sportcampagneteam NL een samenwerking van sportbonden, NOC*NSF, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Sportkracht12, Vereniging Sport en Gemeenten en met medewerking van Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Mulier Instituut. Ga voor meer informatie naar: www.sportcampagne.nl

Klik hier voor meer informatie over de zichtbaarheidscampagne