EVENEMENTEN

Actie voor voedselbank ook warm welkom in de sport

Een aantal landelijke sportbonden en hun aangesloten verenigingen komen in april in actie voor donaties aan de voedselbank. Naast het inzamelen van boodschappen wordt de sportclubs ook gevraagd de mensen die gebruik maken van de voedselbank een uitnodiging mee te geven om te sporten.

De voedselbanken in Nederland hebben het in april vaak moeilijk om voldoende boodschappen beschikbaar te hebben. In december wordt er rondom de feestdagen heel veel ingezameld, maar die voorraad raakt in april op. Verschillende sportbonden hebben daarom  hun verenigingen opgeroepen om in deze maand,  boodschappen in te zamelen voor de lokale voedselbank. De deelnemende vereniging bepaalt zelf op welke manier en hoe lang er in de maand april houdbaar en gezond voedsel wordt ingezameld. Daarnaast wordt de verenigingen ook gevraagd de mensen die gebruik maken van de voedselbank een uitnodiging mee te geven om te komen sporten. De bonden verwachten dat er op z’n minst op 150 locaties inzamelpunten komen.

Bewegen en (gezonde) voeding zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het zorgt ervoor dat je je goed voelt en dat verdient iedereen. Huishoudens die gebruik maken van de voedselbank zijn vaak nog niet aangesloten bij een vereniging. Niet onlogisch: waar veel stress is over het dagelijks bestaan en over de sterke prijsstijgingen, blijft weinig ruimte over voor andere dingen. Ook is er vaak nog geen routine om te sporten of bewegen. Soms zijn mensen bang om extra kosten te maken. Om deze gezinnen te laten merken dat ze welkom zijn om te sporten wordt er aan de deelnemende verenigingen gevraagd om bij de gevulde kratten een uitnodiging te doen voor het kosteloos volgen van een of meerdere sportlessen of trainingen.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie van de sportclub voor kinderen en jongeren uit gezinnen met te weinig geld. Ouders kunnen via kieseenclub.nl hulp vragen. Het Jeugdfonds brengt ouders in contact met een intermediair (bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, medewerker van een wijkteam of Stichting Leergeld) die een aanvraag voor het gezin kan doen. Is het Jeugdfonds niet actief in de woonplaats van het gezin, dan worden zij doorverwezen naar lokale regelingen of Stichting Leergeld.

Meld je aan!

We zijn trots dat al 12 rugbyclubs zich hebben aangemeld maar dit aantal moeten we natuurlijk omhoog kunnen brengen! Gaat jouw club het verschil maken voor gezinnen in de regio? Meld je nu voor 15 maart aan via onderstaande button!

AANMELDEN

De bonden die deelnemen aan de actie zijn:  Nederlandse Volleybalbond (Nevobo), Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV), Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU), Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), Atletiekunie en Rugby Nederland.