Verenigingsondersteuning

Het Development Plan biedt gestructureerde verenigingsondersteuning aan de hand van zeven hoofdthema’s die bijdragen aan de ontwikkeling van de clubs, met al haar leden, coaches, scheidsrechters en overige vrijwilligers. Deze zeven thema’s zijn:

LEDEN | TEAMS | TRAINERS | SCHEIDSRECHTERS | PLAYER WELFARE | GOED BESTUUR | ACCOMMODATIE

HOE WERKT HET?
Clubs die actief willen groeien en verbeteren krijgen door het invullen van de jaarlijkse Development Monitor meer inzicht in de stand van zaken van de club. Rugby Nederland geeft clubs ondersteuning aan de hand van de monitor van het Development Plan. Daarbij beloont Rugby Nederland ook rugbyclubs die zich positief ontwikkelen, in de vorm van workshops, opleidingen, advies op maat etc.

Er is extra aandacht en ondersteuning voor clubs die maatschappelijk betrokken (willen) zijn en aandacht geven aan specifieke doelgroepen zoals mensen met een beperking, etnische achtergrond, LGBTQ+ of afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt ook onderlinge samenwerking tussen clubs gestimuleerd.

DE DEVELOPMENT MONITOR
Door het invullen van de Development Monitor krijgen clubs feedback per hoofdthema en kan er – met ondersteuning van Rugby Nederland – een actieplan ontwikkeld worden om te versterken wat goed gaat binnen een club en te verbeteren waar mogelijk/nodig.

KWALITEITSLABEL
Clubs die voldoen aan de normering van “de vitale rugbyclub” krijgen een kwaliteitslabel. Met dit kwaliteitslabel kunnen clubs zich onderscheiden naar de eigen leden en potentiële leden. Dit kwaliteitslabel is één seizoen geldig en wordt aan het einde van het seizoen toegekend.
Ook is er een kwaliteitslabel specifiek voor de jeugdopleiding van de club, waarmee een club zich extra kan onderscheiden. Dit label weerspiegelt de jeugdvriendelijke sportclub en garandeert een zekere kwaliteit binnen de club.

ONDERSTEUNEND MATERIAAL
In het menu linksboven zijn de zeven verschillende thema’s terug te vinden. Per thema zijn er nuttige documenten, voorbeelden, weblinks en andere informatie te vinden. We hebben de informatie overzichtelijk per thema verzameld.

MEER INFORMATIE
Voor vragen over het Development Plan en/of ondersteuning voor clubs kan er contact opgenomen worden met Tijmen Vader via development@rugby.nl.