IN MEMORIAM

in memoriam: Chris Nolten

Op 23 juni 2023 is Lid van Verdienste van Rugby Nederland, Chris Nolten, op 85-jarige leeftijd overleden.
Chris is door de keuze van zijn drie zoons voor de Haagsche Rugby Club in de vaderlandse rugby-wereld terecht gekomen.
Dat hij zelf nooit heeft gespeeld, heeft hem niet weerhouden van een lange loopbaan als vrijwilliger in dienst van onze sport.

Van 1980 tot 1985 was hij voorzitter van de Haagsche Rugby Club, de club waarvoor hij zich ook daarna, tot nog maar enkele jaren terug zeer actief is blijven inzetten.
Chris’ verantwoordelijkheidsgevoel reikte verder dan zijn club. Hij zette zijn kennis, ervaring en bestuurlijke kwaliteiten breder in.

Zo was hij in de jaren tachtig geruime tijd voorzitter van het District West, destijds een actief organisatie- en bestuursniveau binnen Rugby Nederland.
In 1988 was Chris één van de oprichters van de Stichting Nazorg SportGehandicapten, waarvan hij tevens de eerste voorzitter was. Hij bleef tot zijn dood betrokken bij de ernstig geblesseerde spelers voor wie deze stichting zich inmiddels 35 jaar inzet.

Chris Nolten werd op 30 juni 2012 tot Lid van Verdienste van de rugbybond benoemd omdat -aldus de oorkonde- hij “gedurende vele jaren vele werkzaamheden heeft verricht en functies heeft vervuld binnen de Nederlandse Rugbywereld”.

Chris was een vindingrijk en betrouwbaar bestuurder: als hij beloofde dat hij iets zou doen, dan kwám het in orde.  
Chris was bovenal een betrokken en zeer aimabel mens.
Laten we hem, dankbaar voor wat hij heeft betekent, zo in onze herinnering opslaan.

Het bestuur en de medewerkers van Rugby Nederland, wensen de familie, vrienden en alle betrokkenen binnen en buiten de rugbywereld heel veel sterkte met dit verlies.

foto: Haagsche Rugby Club