Opleidingen

De ontwikkeling van het spel en de spelers is de belangrijke factor in het opleiden van het gehele kader binnen de sport. Rugby Nederland stimuleert een leven lang leren voor de verschillende doelgroepen. Niet alleen omdat de rugbysport verandert maar ook om dat de wensen en behoefte van de sporter en de leden van de club steeds meer aan verandering onderhevig is.

In de opleidingen staat het ontwikkelen van de vaardigheden van de cursisten centraal. Pedagogische en didactische vaardigheden maken de communicatie met de sporter eenvoudiger en effectiever. Het reflectievermogen van een coach en scheidsrechter is hierbij de basis.

Opleiden vraagt een actieve houding van alle cursisten. Luisteren, pra­ten, meedenken en vooral…. doen! Het uitgangspunt is dat iedere deelnemer zich wil ontwikkelen. Dát enthousiasme en die nieuws­gierigheid willen we vasthouden. De wil om meer te willen weten is de basis.