Licentiesysteem

Het leveren van een goed opgeleid kader behoort tot de kerntaken van Rugby Nederland. Een sterk kader hoort bij een gezonde vereniging. Rugby Nederland investeert veel in de kwaliteit van de opleidingen. Het nieuwe “Development Plan” geeft richting aan de ontwikkeling van verenigingen. Het doel daarvan is het versterken van de verenigingen en daarmee de basis van de rugbysport. Voor coaches en scheidsrechters staat een leven lang leren centraal. De spelers en het spel ontwikkelt zich snel en hierdoor is het ook belangrijk dat de begeleiding, coaching en officials zich blijven ontwikkelen.

AANVRAGEN
Sinds januari 2019 is het licentiesysteem van Rugby Nederland gestart. Coaches en scheidsrechters die vanaf heden een opleiding volgen en dit afronden met een diploma kunnen een aanvraag doen voor een licentie. Dit kan door een mail te sturen naar licentie@rugby.nl. De licentie is dan twee jaar geldig. Coaches en scheidsrechters die in het verleden een opleiding hebben gevolgd kunnen ook een aanvraag doen voor een licentie.

LICENTIEPUNTEN
Licentiepunten behaal je door aanwezig te zijn op  workshops, CPD’s (Continuing Personal Development) en clinics die bijvoorbeeld georganiseerd worden door Rugby Nederland, NOC*NSF, NLCoach of Academie voor Sportkader.

Activiteiten die buiten Rugby Nederland worden georganiseerd kunnen ook als licentiepunten gelden, maar dienen van tevoren worden aangevraagd. Achteraf is het geven van licentiepunten niet mogelijk. Indien niet aan het vereiste aantal licentiepunten is voldaan, vervalt de behaalde licentie.

Om je licentie te behouden moet de coach of official elke twee jaar een aantal licentiepunten behalen. Een workshop of clinic levert doorgaans 3 licentiepunten op per dagdeel.

VOOR COACHES
• World Rugby coach 1 per twee jaar 6 licentiepunten
• Word Rugby coach 2 per twee jaar 12 licentiepunten
• Rugby Oefenmeester 3 per twee jaar 18 licentiepunten
• World Rugby coach 3 per twee jaar 18 licentiepunten
• Trainer/Coach 4 per twee jaar 24 licentiepunten

VOOR SCHEIDSRECHTERS
• World Rugby scheidsrechter 1 twee jaar 6 licentiepunten
• World Rugby scheidsrechter 2 twee jaar 12 licentiepunten
• World Rugby scheidsrechter 3 twee jaar 18 licentiepunten

VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)
Coaches en officials die een licentie aanvragen moeten kunnen beschikken over een VOG. Het is belangrijk dat een sportvereniging een veilige plek is waar iedereen kan genieten van de rugbysport. Met de VOG voor coaches en officials streven we naar een Veilig Sportklimaat. Bij aanvraag van een licentie wordt er via Rugby Nederland een VOG aangevraagd. Hierbij zijn geen kosten voor de aanvrager.

WORKSHOPS EN CLINICS
Op verschillende manieren is het mogelijk om workshops, clinics en bijscholingen te volgen. Rugby Nederland ontwikkeld momenteel een groot aantal workshops die regionaal aangeboden gaat worden tijdens RDD’s en bij clubs. Hier zal in de loop van februari meer over gecommuniceerd worden.

Daarnaast zijn er verschillende modules te volgen via de Academie voor Sportkader.

Bijeenkomsten van NLCoach vallen ook onder het licentiesysteem. Daar zal een bewijs van deelname worden gegeven waar de licentiepunten op aangegeven zijn. Via de website van NLCoach is er meer informatie te
vinden over het aanbod.

Voor vragen over het licentiesysteem kan er contact opgenomen worden met licentie@rugby.nl