Bestuur

Foto door Dennis van de Sande

Goed Sportbestuur is het scheppen van randvoorwaarden voor beleidsvoering, doelrealisatie en verantwoording aan betrokkenen

Na het verschijnen van de 13 Aanbevelingen voor Goed Sportbestuur in 2005, zijn sportbonden en NOC*NSF structureel gaan werken aan de verbetering van bestuurlijke normen in de sport. Op basis van de aanbevelingen is de sector voorzien van gedragscodes, diverse richtlijnen aangaande tucht, doping, seksuele intimidatie en andere waarborgen zoals de modellen directiestatuut en topsportstatuut.

Alhoewel de 13 aanbevelingen primair gericht zijn op NOC*NSF en de landelijke sportkoepels, heeft het document ook waarde voor andere sportorganisaties. Goed Sportbestuur is het scheppen van randvoorwaarden voor beleidsvoering, doelrealisatie en verantwoording aan betrokkenen. De invloed van de 13 aanbevelingen op de inrichting en de bedrijfsvoering van sportorganisaties is onmiskenbaar groot, mede door actieve ondersteuning vanuit NOC*NSF en door voorwaarden stellend beleid op subsidiegebied.

Momenteel werkt Rugby Nederland aan een ontwikkeltraject voor clubbesturen en zal hier in de loop van 2021 meer over gecommuniceerd worden.