Klachtenwijzer

Waar kun je terecht met een klacht?
Rugby Nederland wil zorgvuldig omgaan met klachten. Er zijn veel verschillende soorten klachten die op verschillende manieren of instanties kunnen worden behandeld. Deze Klachtenwijzer wil jou helpen om in een oogopslag duidelijk te hebben bij wie je terecht kunt met je klacht en wat je kunt doen. Klagen is niet meer zo makkelijk. Ook vanwege dwingende eisen van NOC*NSF is er heel veel reglementering gekomen met de bedoeling zoveel mogelijk waarborgen te scheppen.

Belangrijk: het gaat hier om klachten die gaan over gedrag. Het gaat hier niet over rugby-inhoudelijke zaken die met de spelregels van de rugbysport te maken hebben. Hiervoor kan er contact worden opgenomen met de competitieleider competitieleider@rugby.nl

MELDING GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG BIJ VERTROUWENSCONTACTPERSONEN

Meldingsproces grensoverschrijdend gedrag
Vertrouwenscontactpersonen zijn het eerste aanspreekpunt bij een melding van grensoverschrijdend gedrag. Elke club moet een eigen vertrouwenscontactpersoon hebben. Voor meldingen binnen de eigen club is dit het eerste aanspreekpunt. De vertrouwenscontactpersoon is binnen de club is het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen van klachten rond grensoverschrijdend gedrag en grensoverschrijdend gedrag. Spelers, ouders, kaderleden, vrijwilligers en bestuursleden kunnen (anoniem) een melding doen bij deze vertrouwenscontactpersonen.

Daarnaast heeft Rugby Nederland een Vertrouwens Commissie met twee vertrouwenscontactpersonen. Deze zijn te bereiken via vc@rugby.nl . Zij zijn bereikbaar als het niet lukt om bij de vertrouwenscontactpersoon van de club de melding te doen en voor zaken die directe betrokkenheid hebben met Rugby Nederland. Ook vertrouwenscontactpersonen van clubs kunnen advies vragen bij de Vertrouwens Commissie van Rugby Nederland.

TOELICHTING PROCEDURE

Gesprek
Als er een melding door één van de vertrouwenscontactpersonen van Rugby Nederland ontvangen wordt, zullen zij de eerste opvang verzorgen. Bij hen kun je, volledig in vertrouwen, je verhaal doen en worden mogelijke vervolgstappen besproken.

Vervolg
Na het gesprek wordt beoordeeld hoe ernstig de melding is en wat de beste vervolgstappen zijn. Besluitvorming om daadwerkelijk actie te ondernemen ligt bij de melder. Afhankelijk daarvan onderneemt Rugby Nederland acties of neemt het contact op met andere instanties.

Acties Rugby Nederland
Rugby Nederland wijst de melder altijd op de mogelijkheid aangifte te doen bij de Tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (dit instituut behandeld op verzoek van Rugby Nederland de dossiers m.b.t. seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag). Aangifte kan worden gedaan door het slachtoffer of een wettelijke vertegenwoordiger. Door een straf van de Tuchtcommissie kan een dader onmiddellijk van het speelveld geweerd worden.

Afhankelijk van de ernst van de situatie en de behoefte van de melder, schakelen de vertrouwenscontactpersonen van Rugby Nederland de expertise van het vertrouwenspunt sport van het NOC*NSF in. Daar werken professionals die je verder persoonlijk kunnen begeleiden. Met hen wordt het vervolgtraject bepaald en indien nodig wordt de politie ingeschakeld.

Centrum Veilige Sport Nederland
Behalve bij de Rugby Nederland  kun je ook elders je melding kenbaar maken. De weg van het strafrecht (politie, Openbaar Ministerie) staat hiervoor open en je kunt ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Dit is een algemene plek waar je vertrouwelijk kan bespreken wat je overkomen is en bekijken/overleggen welke vervolgstap je zou kunnen zetten. In overleg met de vertrouwenscontactpersonen van  de club en/of Rugby Nederland kan deze stap ook worden genomen.

Kijk voor meer informatie op https://centrumveiligesport.nl/