Strategie & Beleid

HET DOEL VAN RUGBY NEDERLAND
De belangen van de rugbysport te behartigen, onder meer door de bevordering van de beoefening van het rugbyspel in al zijn verschijningsvormen en voorts het verrichten van al hetgeen daaruit voortvloeit, daartoe bevorderlijk kan zijn, dan wel daarmede verband houdt. Rugby Nederland tracht dit doel te bereiken door het uitschrijven en aanmoedigen van rugbywedstrijden en voorts door al datgene te doen wat bevorderlijk kan zijn tot verwezenlijking van het doel.