Strategisch Plan

Het Strategisch Plan van Rugby Nederland voor de periode 2021 tot en met 2024: Growing the Game. Dit plan geeft de richting aan voor rugby voor de komende jaren. We zetten in op een stevig fundament waarop onze sport kan blijven groeien.

Dank aan alle partijen die hieraan hebben bijgedragen: de clubs, alle commissies van Rugby Nederland en alle aanwezigen in de regiobijeenkomsten. Hiermee is het een breed gedragen document waar we gezamenlijk in de komende jaren handen en voeten aan geven. We kijken er naar uit om de  komende jaren met iedereen aan de slag te gaan om de aantrekkelijkste teamsport die er is sterker en groter te maken voor alle huidige en nieuwe spelers en liefhebbers.