Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement is een set regels en richtlijnen, in aanvulling op de wet en de statuten. Een vereniging of stichting moet beschikken over statuten; het opstellen van een huishoudelijk reglement is niet
verplicht.

Het HUISHOUDELIJK REGLEMENT

  • is een nadere detaillering van en een aanvulling op de statuten;
  • kan behalve afspraken, regels en richtlijnen ook de taken en bevoegdheden van bestuursleden bevatten. Ook procedures en werkwijzen kunnen in het huishoudelijk reglement worden vastgelegd, of er kan naar beschrijvingen hiervan worden verwezen. Zijn ze vastgelegd in het huishoudelijk reglement dan is wijziging alleen mogelijk door een bestuursbesluit;
  • mag niet in tegenspraak zijn met de statuten. Waar dit toch het geval is, hebben de statuten voorrang boven het huishoudelijk reglement;
  • kan worden gewijzigd in een bestuursvergadering of in de Algemene Leden Vergadering. Het is gebruikelijk dat het eerste huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd met een gewone meerderheid van stemmen. In het huishoudelijk reglement wordt vastgelegd hoe het reglement gewijzigd kan worden (gewone/enkelvoudige meerderheid, twee derde meerderheid, alleen bij unanimiteit);
  • is openbaar en kan door belangstellenden opgevraagd worden.

Het huishoudelijk reglement (HHR) is voor het laatst gewijzigd in het seizoen 2017- 2018. Voor het opstellen van het HHR is gekeken naar meerdere referenties waaronder de presentatie van commissie van advies, commissie van onderzoek en de “13 aanbevelingen voor Goed Sport Bestuur” vanuit NOC*NSF.

Klik HIER voor het huishoudelijk reglement van Rugby Nederland