Strength & Conditioning 2

Foto door Andrey Neporenko

Deze opleiding richt zich op fysieke trainers die op topniveau training verzorgen. De opleiding is een verdieping op niveau 1 met iets meer onderwerpen en diepgang. De rode draad is een meer toegespitste opleiding gericht op het individu. Bij niveau 1 is er meer sprake van een teamgerichte aanpak en dus algemener.