Topcoach 5

De opleiding is gericht op praktijkgerichte professionals die flexibel kunnen omgaan met een veranderende beroepspraktijk. Hiervoor kunnen ze multidisciplinair samenwerken, hebben een kritische houding (ook ten opzichte van zichzelf), zijn communicatief en digitaal vaardig, ondernemend en in staat tot een levenslang leren (21ste -eeuwse vaardigheden).

De beroepspraktijk in de vorm van praktijkvraagstukken is het vertrekpunt voor het leren en vraagt om actuele kennis en vaardigheden. Het onderwijs bestaat uit werken/leren in de praktijk, lessen (colleges, workshops, trainingen en zelfstudie (allen digitaal en door e-learning ondersteund)). In aansluiting op de functies op de arbeidsmarkt kent de opleiding vier uitstroomprofielen: Clubkadercoach, Ondernemende leefstijlcoach, Sportondernemer en Topsport- en talentcoach (TTC). Hier wordt alleen de laatste uitgewerkt.

Topsport- en talentcoach (TTC)

Bij het uitstroomprofiel TTC kiezen studenten voor het werken in een brede topsportgerichte context. De context strekt zich uit van de landelijke en regionale topsportcentra tot en met (topsport)verenigingen waar de sportcarrière van topsporters feitelijk begint. De TTC traint en coacht (aankomende) topsporters en talentvolle sporters passend bij de status of fase in hun topsportloopbaan die verloopt van beginner, naar talent tot topper. Aan het einde van de opleiding is de TTC in staat tot het:

  • geven van trainingen;
  • coachen bij wedstrijden;
  • begeleiden van topsporters en talenten of ‘high potentials’;
  • ondersteunen van meerjarig topsportbeleid van (top)sportorganisatie;
  • managen van een topsport- en talentbegeleidingsteam en netwerken;
  • vergaren, ontwikkelen, toepassen en delen van kennis;

Binnen de opleiding zijn er twee verschillende trajecten mogelijk, afhankelijk van de verschillende doelgroepen van de opleiding en. Het eerste (reguliere) traject, voor studenten die rechtstreeks vanuit mbo/havo/vwo zijn ingestroomd, waarbij afgestudeerden na afronding van de opleiding aan de start staan van hun TTC-loopbaan staan en zich al werkend verder ontwikkelen. En het tweede traject, voor de zijinstroom van al werkende trainer/coaches of (voormalig) topsporters die zich verder willen ontwikkelen en/of een betere theoretische basis willen.