World Rugby Scheidsrechter 1

Foto door Dennis van de Sande

Deze opleiding richt zich op startende scheidsrechters. De startende scheidsrechter coacht de spelers op het veld met betrekking tot de spelregels. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. De startende scheidsrechter zal wedstrijden leiden op de lagere niveaus. Voor de doelgroep jongste jeugd verwijs ik naar de opleiding gamecoach. Volledigheidshalve: de opleiding richt zich niet op het vergroten van de spelregelkennis, daarvoor verwijzen we naar de spelregels van World Rugby.