Mixed Ability Rugby

Mixed Ability Rugby staat voor het aanmoedigen en inspireren van gemeenschapsvorming tussen rugby en mensen met een beperking. Het doorbreken van barrières tussen invalide en valide spelers brengt deze groep sporters samen. Deze lichamelijke activiteit en sociale interactie helpt in de transformatie van gezondheid en geluk. Mixed Ability Rugby staat voor het beschikbaar maken van het spelen van rugby voor iedereen.

Het project heeft als doelstelling om met de partners samen te werken, kennis uit te wisselen en te benutten om het aanbod van Mixed Ability Rugby te creëren. We willen in Nederland samen met clubs en maatschappelijke organisaties een rugby aanbod creëren voor zowel mensen met een beperking als mensen zonder beperking. Rugby Nederland wil de opstart faciliteren en geïnteresseerde clubs ondersteunen in de opstartperiode.

Een aantal clubs in Nederland is al gestart met het aanbieden van Mixed Ability Rugby. In 2021 zal Rugby Nederland met een ondersteuning van het Innovatiefonds vanuit de NOC*NSF Mixed Ability meer op de kaart gaan zetten en clubs ondersteunen bij het opzetten van een eigen Mixed Ability rugbyteam.