Commissies

Rugby Nederland kent meerdere commissies. Het doel van een commissie is om het bestuur en bondsbureau bij te staan en advies te geven over onderwerpen gerelateerd aan de commissie. Deze commissies zijn dus als ware werkgroepen die zich vastbijten op één specifiek onderwerp. Binnen Rugby Nederland zijn recentelijk nieuwe commissies opgericht en oude commissies nieuw leven ingeblazen. Met dus als doel om het bestuur en bondsbureau bij te staan en weloverwogen advies te geven op belangrijke vraagstukken.

Er zijn twee verschillende commissies. Commissies van Bijstand kunnen door het bondsbestuur worden uitgenodigd op de algemene ledenvergadering voor het geven van toelichting op de werkzaamheden van de commissie. De taken en bevoegdheden van de Commissies van Bijstand worden door het bondsbestuur bij instructie geregeld. Commissies met Bijzondere Opdracht worden ingesteld door de algemene ledenvergadering, wier leden benoemd worden door de Algemene Vergadering op voorstel van het bondsbestuur. De leden hebben het recht van het stellen van tegenkandidaten. Commissies met Bijzondere Opdracht hebben toegang tot en spreekrecht op de algemene ledenvergadering.

Commissies van Bijstand
Rugby Nederland kent de volgende Commissies van Bijstand:
• Landelijk Jeugd overleg (LJO)
• Commissie Gestructureerd Seizoen (CGS)
• Landelijk Overleg Dames (LOD)
• Commissie Rugby Scheidsrechters  (CRS)
• Sponsor Commissie (SC)
• Atletencommissie (AC)

Commissies met Bijzondere Opdracht
Rugby Nederland kent de volgende Commissies met Bijzondere Opdracht:

• Commissie van Opvolging (CvO)
• Arbitrage Tucht Commissie (ATC)
• Commissie van Beroep (CvB)
• Commissie van Hoger Beroep (CvHB)
• Commissie van Financiële Toezicht (CFT)
• Medische Commissie (MC)
• Commissie Onderscheidingen en Predicaten (COP)
• Vertrouwenscommissie (VC)

Alle leden van Commissies met Bijzondere Opdracht en Commissies van Bijstand zullen lid zijn van Rugby Nederland of dit binnen 30 dagen na benoeming worden.

Voor meer informatie over de commissies kunt u dit lezen in het Huishoudelijk Reglement. Hierin vind je per commissie het doel, wie zitting nemen in de commissie en de uit te voeren taken en verantwoordelijkheden.