Landelijk Jeugd Overleg (LJO)

Het Landelijk Jeugd Overleg (LJO) is een Commissie van Bijstand van Rugby Nederland.

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN
De verantwoordelijkheden van het LJO lopen uit een en zijn onder meer:

 • Aanbevelingen maken aan het bestuur van Rugby Nederland omtrent het rugby jeugdbeleid waaronder:
 • Opzet competitie
 • Clustering
 • Dispensatie
 • Scheidsrechters
 • Imago jeugdrugby
 • Fondsen werving
 • Spelregels
 • Rugby waarden en normen
 • Veilig sport klimaat
 • Ledenwerving en -behoud
 • Schoolrugby
 • Talentenontwikkeling
 • Andere zaken ter bevordering van jeugdrugby 
 • Direct contact houden met en informatie verstrekken aan District Jeugd Overleg (DJO’s) en jeugdfunctionarissen van de clubs
 • Organisatie Nationale Jeugd Kampioenschappen
 • Organisatie Nationale GTBM Jeugd Dag(en)

SAMENSTELLING
Het LJO is samengesteld uit permanente vertegenwoordigers van de verschillende districten, de competitieleider en het bestuurslid jeugd en heeft een onafhankelijke voorzitter. Het LJO vergadert minimaal zes keer per jaar en verder zovaak als nodig wordt geacht.

NaamRol
Iban RosierVoorzitter (Interim) Bestuurslid Jeugd (Bestuur)
Dees van de BergSecretaris
Silvia van Leeuwenregio Midden
Serge Barnhoornregio Noord-West
Jos Sinkeregio Oost
Edwin Kenseregio Zuid
Arent Nederlofregio Zuid-West
Ben Oudmanregio Noord
Harro VerschoorCompetitieleider (Bondsbureau)

Vragen of opmerkingen voor het LJO? Mail naar ljo@rugby.nl.