Vertrouwenscommissie (VC)

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. De VCP is aanspreekbaar voor spelers, ouders van spelers, kaderleden, vrijwilligers en bestuurders. Bij Rugby Nederland is Eric Hammacher de vertrouwenscontactpersoon.

In de meeste gevallen heeft jouw rugbyclub een vertrouwenscontactpersoon waarvan de contactgegeven op jullie website zijn te vinden. Heeft jouw club nou geen vertrouwenscontactpersoon of wil je graag met iemand anders praten dan kan je onderstaande contactgegevens benaderen of bellen naar Rugby Nederland voor een terugbel afspraak. 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
De vertrouwenscontactpersoon verzorgt de eerste opvang en is het eerste aanspreekpunt. Hij of zij neemt meldingen aan, informeert over mogelijke vervolgstappen, verzorgt procesbegeleiding en heeft een adviesrol richting verenigingen. Een aantal concrete voorbeelden van wanneer er contact met de vertrouwenscontactpersoon (VCP) opgenomen kan worden:

  •  Een vereniging wil preventief beleid opstellen om (seksuele) intimidatie/grensoverschrijdend gedrag te voorkomen;
  • Er is sprake geweest van (seksuele) intimidatie/grensoverschrijdend gedrag, dit kan offline en online plaats hebben gevonden;
  • Er is iemand beschuldigd van (seksuele) intimidatie/grensoverschrijdend gedrag;

SAMENSTELLING
Wil je in contact opnemen met één van de vertrouwenscontactpersonen van Rugby Nederland?
Stuur dan een mail naar: vc@rugby.nl
De vertrouwenscontactpersonen van Rugby Nederland zijn Eric Hammacher en Sanne Veltkamp.

Kom je er niet uit met het VCP van de club en/of Rugby Nederland dan is er ook nog een Vertrouwenspunt sport wat door NOC*NSF en alle bonden samen in het leven is geroepen. 

HANDIGE LINKS & DOCUMENTEN:

Centrum Veilige Sport
Stappenplan preventie sportclubs
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Folder Seksuele Intimidatie voor Trainers
Folder Seksuele Intimidatie voor Bestuurders
Toolkit Beleid voeren tegen Seksuele Intimidatie en Grensoverschrijdend Gedrag

Help, het is mis. Ik wil contact.

Wanneer je te maken krijgt met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag is dat een teken dat de (sport)omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. Meer informatie kun je HIER vinden.