Commissie Onderscheidingen en Predikaten (COP)

De Commissie Onderscheidingen en Predicaten (COP) is een commissie met bijzondere opdracht van Rugby Nederland. De COP verleent, in afstemming met het bestuur, onderscheidingen en doet voordrachten voor het verkrijgen van een predicaat. De COP legt verantwoording af aan de ALV over haar werkzaamheden zoals beschreven in het Huishoudelijk Reglement.

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN
De Commissie Onderscheidingen en Predicaten (COP) kiest jaarlijks uit de onder de Rugby Nederland spelende leden de speler, speelster, jeugdspeler, jeugdspeelster en scheidsrechter van het jaar. Ook is er in 2019 voor de eerste keer de “Young Referee award” uitgereikt aan de meest veelbelovende jonge scheidsrechter.
Dit zijn awards die gelden als eerbetoon voor geleverde sportieve prestaties en de wijze waarop de winnaar de kernwaarden van Rugby Nederland, “respect – discipline – kameraadschap”, heeft uitgedragen.

Verder geeft de Commissie Onderscheidingen en Predicaten het bestuur van Rugby Nederland advies over een mogelijk toekennen van het predicaat Lid van verdienste of Erelid.  De kandidaten moeten over een lange termijn een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de rugbysport in het algemeen en aan Rugby Nederland in het bijzonder.

SAMENSTELLING
De Commissie Onderscheidingen en Predikanten bestaat op dit moment uit vier leden. De leden zitten maximaal twee termijnen van drie jaar in de COP via een opgesteld roulatiesysteem waarbij oog wordt gehouden op continuïteit. Ieder lid van Rugby Nederland kan een gemotiveerde nominatie indienen en richten aan de commissieleden via onderstaand e-mailadres.

NaamRol
Kees BlaasVoorzitter
Mark VisserCommissielid
Mara MobergCommissielid
Obed BroersmaCommissielid

Vragen of opmerkingen voor de COP? Mail naar cop@rugby.nl