Sponsorcommissie (SC)

De sponsor commissie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het sponsorbeleid  van Rugby Nederland. Dit als intergraal onderdeel van de algemene visie, de strategie en het beleid van Rugby Nederland, als jaarlijks goedgekeurd door de ALV van Rugby Nederland.

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN
De verantwoordelijkheden van de sponsor commissie  zijn onder meer:

  • Algemene Sponsor Strategie van Rugby Nederland
  • Vertegenwoordigen van Rugby Nederland bij aquisitie van de grotere potentiele sponsors
  • Communicatie naar alle relevante stakeholders binnen Rugby Nederland

Onder leiding van de voorzitter van de Sponsorcommissie zal op regelmatige basis (minimaal 1 x per 3 maanden) op basis van een vooraf afgestemde agenda vergaderd worden. Aanbevelingen en besluiten worden vastgelegd in de notulen.

SAMENSTELLING

NaamRol
Jort Kooistravoorzitter
Kees Viscommissielid
Dewi Ozingacommissielid
Arjan Wichmancommissielid
Duncan Houtmancommissielid
Cosme Mesquita da Cunhacommissielid

Vragen of opmerkingen voor de SC? Mail naar sc@rugby.nl