Commissie Rugby Scheidsrechters (CRS)

 De commissie stelt zichzelf ten doel de groei en ontwikkeling van de gehele Nederlandse rugby scheidsrechtersgemeenschap te stimuleren, faciliteren en ondersteunen. Hierbij ligt de focus op zowel kwaliteit als kwantiteit, op transparante wijze en ondersteunend aan de missie en visie van Rugby Nederland. De commissie is aangesteld door het bestuur van Rugby Nederland met goedkeuring van de ALV.

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN

  • Het beoordelen van signalen en input met betrekking tot alle aspecten van de arbitrage en de randvoorwaarden die een goede arbitrage faciliteren. 
  • Het adviseren aan het bestuur van Rugby Nederland naar aanleiding van bovenstaande, waarna het bestuur kan besluiten aanpassingen van het beleid en daaruit voortvloeiende beslissingen te nemen en waar nodig ter stemming voor te leggen aan de ALV van Rugby Nederland. 
  • De commissie neemt zitting in de Commissie Gestructureerd Seizoen om de inbreng vanuit de scheidsrechters te waarborgen. 
  • De commissie kan op verzoek van het bestuur van Rugby Nederland voorstellen en adviezen toelichten op de Algemene Ledenvergadering. 

SAMENSTELLING

NaamRol
Ed de BruinVoorzitter
Rutger van FaassenCommissielid
Dirk HeuffCommissielid
Rinske Huijser van ReenenCommissielid
Tijmen VaderDevelopment manager (Bondsbureau)

Vragen of opmerkingen voor de CRS? Mail naar crs@rugby.nl.