Commissie van Opvolging

In overleg met de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur van Rugby Nederland een Commissie van Opvolging (CvO) ingesteld. Deze Commissie heeft de opdracht om een geschikte kandidaat te zoeken voor de functie van voorzitter van Rugby Nederland. Janhein Pieterse, de huidige voorzitter, heeft aangegeven in januari 2022 zijn functie neer te willen leggen na ruim zeven jaar voorzitterschap. 

De CvO is verantwoordelijk voor de werving en selectie van de kandidaten, en draagt een geschikte kandidaat voor bij het bestuur van Rugby Nederland. Het bestuur draagt deze kandidaat bij goedkeuring voor aan de ALV in januari 2022. Deze beslist uiteindelijk of de kandidaat wordt aangenomen. 

De CvO bestaat uit de volgende leden:

  • Michiel van Dijk – voorzitter
  • Annelies Acda – namens bestuur, algemeen secretaris
  • Ernst Visser – namens bestuur, penningmeester
  • Hans Jongejan – voorzitter Bredase Rugby Club
  • Jeroen Krabbendam – voorzitter Hermes DVS Rugby
  • Kees Pricker – voorzitter The Pickwick Players
  • Eric van der Zande – voorzitter The Dukes

De CvO is bereikbaar via cvo@rugby.nl