Commissie Gestructureerd Seizoen (CGS)

De Commissie Gestructureerd Seizoen (CGS) is ingesteld door het bestuur van Rugby Nederland. De commissie of leden van de commissie kunnen worden benaderd door leden van Rugby Nederland, het bestuur of medewerkers van Rugby Nederland of vertegenwoordigers van andere commissies.

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN
De Commissie Gestructureerd Seizoen is verantwoordelijk voor:

  • Het beoordelen en toetsen of het Voorschrift Wedstrijd Wezen (hierna: VWW) en de competitieopzet en -indeling voldoen aan de doelstelling van het beleidsplan en de visie van Rugby Nederland.
  • Het beoordelen van signalen en input met betrekking tot VWW en competitieopzet en –indeling.
  • Het adviseren aan het bestuur van Rugby Nederland naar aanleiding van bovenstaande, waarna het bestuur kan besluiten wijzigingen of aanpassingen ter stemming voor te leggen aan de Algemene Ledenvergadering van Rugby Nederland.
  • De commissie kan op verzoek van het bestuur van Rugby Nederland voorstellen en adviezen toelichten op de Algemene Ledenvergadering.

SAMENSTELLING
De Commissie Gestructureerd Seizoen bestaat uit vier werkgroepen en een overkoepelende commissie. Deze overkoepelende commissie bevat onder andere vertegenwoordigers vanuit de CRS, de AC en de vier werkgroepen en zal daarnaast bestaan uit de competitieleider, het bestuurslid wedstrijdzaken, een secretaris en een onafhankelijke voorzitter. De vier werkgroepen adviseren de overkoepelende commissie over het Voorschrift Wedstrijdwezen (VWW) voor de volgende vier klassen:
• Heren Senioren Ere- en Eerste Klasse (Prestatiesport)
• Heren Senioren Tweede t/m Vierde Klasse (Participatiesport)
• Dames Senioren
• Jeugd

De commissie komt ten minste twee keer per jaar bijeen, en altijd voorafgaand aan de voorbereidingen voor de Algemene Ledenvergaderingen en Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen. De frequentie kan hoger zijn indien dit door de voorzitter wenselijk wordt geacht. 

NaamRol
Joakim GraderVoorzitter
Roland de MooijSecretaris
Ed de BruinCommissie Rugby Scheidsrechters (CRS)
Stijn AlbersAtletencommissie (AC)
vacantLandelijk Jeugd Overleg (LJO)
Michelle BormLandelijk Overleg Dames (LOD)
vacantPrestatiesport Heren Senioren
vacantParticipatiesport Heren Senioren
Gert-Mark SmeltCommissie van Beroep* (toetsing)
Harro VerschoorCompetitieleider (Bondsbureau)
vacantBestuurslid (Bestuur)

Vragen of opmerkingen? Mail naar cgs@rugby.nl.