Landelijk Overleg Dames (LOD)

Het Landelijk Overleg Dames (LOD) is een commissie van Rugby Nederland. Naast advies aan het bestuur over de competitie en andere in het Huishoudelijk Reglement omschreven taken, zet het LOD zich ook op andere manieren in voor de toekomst van vrouwenrugby in Nederland. Om een volwaardige en gezonde competitie in te kunnen richten, is een toename van het aantal damesteams nodig. Promotie, nieuwe instroom en het behouden van meisjes voor de sport zijn de komende periode dan ook de speerpunten voor het LOD.

Voor de uitvoering van onze plannen hebben kunnen wij altijd hulp gebruiken! Wil jij een bijdrage leveren aan de groei van damesrugby in Nederland? Laat ons dan weten wat jouw talent is! We zoeken bijvoorbeeld nog interviewers, tekstschrijvers, blogger of vloggers en zijn natuurlijk ook erg benieuwd naar goede voorbeelden van clubs in het land.

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN
Het LOD adviseert het bestuur van Rugby Nederland over de opzet en inhoud van de damescompetitie en doorstroom van jeugd (meisjes) naar senioren. Ook initieert het LOD evenementen/activiteiten ter promotie, groei en ontwikkeling van rugby voor en door vrouwen.

  • Het versterken van de damescompetitie, gericht op groei en ontwikkeling van de sport
  • Breedte en diepte-ondersteuning van teams en clubs bij de ontwikkeling van rugby voor en door vrouwen, o.a. door de doorstroom van meisjes naar de damescompetitie te verbeteren
  • Het stimuleren van vrouwen om een actieve rol in rugby aan te nemen, bijvoorbeeld als speler, scheidsrechter, trainer en/of bestuurslid.

SAMENSTELLING
Het LOD bestaat uit vertegenwoordigers van damesteams uit de verschillende competitieklassen en clubs die zich willen inzetten om meisjes en dames te binden aan en behouden voor de sport. Daarnaast zijn een aantal medewerkers van Rugby Nederland betrokken.

NaamRol
Michelle BornAmstelveense Rugby Club
Maartje WagemakersNRC The Wasps
Mhina de VosRUS
Sandra LuppensRugby Club The Pickwick Players
Tijmen VaderDevelopment Manager (Bondsbureau)

Vragen of opmerkingen voor het LOD? Mail naar: lod@rugby.nl.